tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Aktualności

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o najem lokali mieszkalnych

18.08.2022

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim informuje, że zgodnie z § 7 ust. 2 Uchwały nr ZK.XXVII.0007.263.2021 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębe Wielkie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 5297), rozpoczyna się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, jak również najmu socjalnego lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Wnioski o najem lokali można składać od dnia 1 września 2022 roku
do dnia 31 października 2022 roku
w siedzibie Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl.

Zasady naboru oraz główne kryteria przyznawania lokali mieszkalnych zostały określone w Uchwale nr ZK.XXVII.0007.263.2021 Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębe Wielkie.


Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Gospodarka mieszkaniowa lub w siedzibie Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim.