tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Aktualności

 

 

Okresowe chlorowanie wody

08.10.2020

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje, że w celu utrzymania jakości wody zgodnie z wymogami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w dniach
od 13 do 14 października 2020 roku
prowadzone będzie okresowe chlorowanie wody z wodociągu na terenie gminy Dębe Wielkie.

Rozliczanie opłat za wodę i ścieki

08.10.2020

Przypominamy, że mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców i pracowników Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim w związku z zagrożeniem koronawirusem, dokonywanie odczytów wodomierzy przez Inkasenta bezpośrednio u mieszkańców w dalszym ciągu jest zawieszone.

UWAGA!!! Prosimy o samodzielne dokonywanie odczytów i przekazywanie ich do Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim:

-drogą telefoniczną pod numerem: (25) 749-70-01 wew. 16 lub (25) 749-70-02 wew. 16,
-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.wroblewska@zk.debewielkie.com

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Chrośla

23.09.2020 r.

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje wszystkich odbiorców korzystających z wody z wodociągu gminnego w miejscowości Chrośla przy ulicach: Wrzosowej, Mazowieckiej (na odcinku od wysokości budynku nr 50 w kierunku firymy Decor Publidecor Sp. z o.o.) że w dniu 23.09.2020 roku (środa) prowadzone będą prace naprawcze mające na celu usunięcie awarii.

W związku z tym w tym dniu nastąpi przerwa w dostawie wody.

Możliwość wykonywania przyłączy wodociągowych

16.09.2020r.

W związku z uzyskaniem ostateczności i prawomocności decyzji nr 391/U/20 z dnia 11.09.2020 r. (znak: PINB 7353/1336/2018) udzielenia pozwolenia na użytkowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie zrealizowanej w:
*w miejscowości Dębe Wielkie, ul. Kościelna (sięgacz) - działki o nr ewid.: 215 i 227/;
*w miejscowości Dębe Wielkie, ul. Pedagogów (od skrzyżowania z ul. Osucha w kierunku wschodnim) - działki o nr ewid.: 90/8, 91/27, 91/28, 92/17, 92/11, 94/12, 94/4;
*w miejscowości Chrośla, sięgacz od ul. Kwiatowej - działki o nr ewid.: 131, 111/4 i 477.

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim uprzejmie informuję, że jest możliwość wykonywania przyłączy wodociągowych do nieruchomości będących w zasięgu ww. odcinków sieci wodociągowej.

Nawigacja: aktualności 1 do 4 z 943

<<poprzednia stronanastępna strona>>