tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Aktualności

 

 

Odczyt wodomierzy w miejscowościach Chrośla, Ruda, Bykowizna

22.08.2019

Planowany termin odczytu wodomierzy w miejscowościach:

-Chrośla, Ruda:

ul. Żwirowa, Orzeszkowej
to 14, 19, 20, 22 sierpień 2019 r.,
ul. Wspólna to 22,23, 26 sierpień 2019 r.,
ul. Kwiatowa, Sosnowa, Lawendowa, Parkowa, Szkolna to 26, 27, 29, 30 sierpień 2019 r.

-Bykowizna to 30 sierpień, 2, 3 wrzesień 2019 r.

Poprawa jakości wody z wodociągu gminnego

21.08.2019

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje, że w wyniku podjętych działań naprawczych przywrócono odpowiednią jakość wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej wodociągiem gminnym do miejscowości Celinów.

Badania laboratoryjne próbki wody pobranej w dniu 14.08.2019 roku wykazały, że jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294).

Zakończenie prac polegających na konserwacji przyłączy wodociągowych w związku z przebudową ulicy Szkolnej w Dębem Wielkim

19.08.2019

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zajmujący się eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowej na terenie gminy Dębe Wielkie informuje, że zakończył prace polegające na konserwacji przyłączy wodociągowych w związku z przebudową ulicy Szkolnej w Dębem Wielkim - Etap II.

W związku z powyższym nie będą już występowały przerwy w dostawie wody
u odbiorców korzystających z wody z wodociągu gminnego z ulic: Szkolnej, Warszawskiej (strona południowa), Korczaka i Kosmicznej.

Chwilowe pogorszenie jakości wody z wodociągu gminnego

12.08.2019

W związku z otrzymaniem wyników badań wody z wodociągu gminnego
w miejscowości Górki i Celinów, Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje
o chwilowym pogorszeniu jakości wody.

W celu poprawy jakości wody przeprowadzone będzie chlorowanie wody
z wodociągu oraz nastąpi przepłukanie odcinków sieci wodociągowej. Zostanie także powtórzone badanie wody.

Nawigacja: aktualności 1 do 4 z 872

<<poprzednia stronanastępna strona>>