tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

O Zakładzie

 

 

W dniu 1 stycznia 2009 roku na mocy Uchwały Nr XXVIII/116/2008 Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 5 listopada 2008 r. (ze zmianami) został utworzony Zakład Komunalny w Dębem Wielkim.

Siedziba główna Zakładu Komunalnego mieści się w budynku na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 3.

Zakład Komunalny działa w imieniu Gminy Dębe Wielkie i realizuje zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie.

Prowadzi ponadto działalność w zakresie gospodarowania lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego oraz w określonym zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębe Wielkie, m.in. pośredniczy
w odbiorze i utylizacji padliny z terenu nieruchomości gminnych, w tym dróg gminnych.


W eksploatacji Zakładu Komunalnego znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna
na terenie gminy Dębe Wielkie oraz obiekty:

-Stacje Uzdatniania Wody:

1. SUW w Dębem Wielkim, ul. Zielona 1,

2. SUW w Dębem Wielkim, ul. Zdrojowa 12,

-Oczyszczalnia Ścieków w Dębem Wielkim, ul. Zielona 3.

Oczyszczalnia Ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno- biologiczną opartą na procesie niskoobciążonego osadu czynnego. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym średniodobowy przepływ wynosi 650 m3.

Woda podziemna przed podaniem do sieci podlega procesom uzdatniania:

- odżelaziania,
- odmanganiania,
- zmiękczania.

W przypadku wystąpienia zagrożenia sanitarnego dodatkowo następuje chlorowanie wody.

Obecnie gminny wodociąg obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Aleksandrówka, Bykowizna, Celinów, Cezarów, Cięciwa, Choszczówka Stojecka, Choszczówka Rudzka, Choszczówka Dębska, Chrośla, Cyganka, Dębe Wielkie, Gorzanka, Górki, Jędrzejnik, Kąty Goździejewskie Pierwsze, Kąty Goździejewskie Drugie, Kobierne, Olesin, Ostrów Kania, Poręby, Ruda, Rysie, Walercin, Teresław.

Część mieszkańców z miejscowości Kąty Goździejewskie Pierwsze zaopatrywana jest
w wodę zakupioną w gminie Stanisławów.

Część mieszkańców z miejscowości Cyganka zaopatrywana jest w wodę zakupioną w gminie Mińsk Mazowiecki.

Siecią kanalizacyjną objęte są częściowo miejscowości: Dębe Wielkie, Aleksandrówka
i Ostrów Kania.