tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Cennik on-line

 

 

 

Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
za okres 20.05.2023 - 19.05.2024

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena dla odbiorcy

Gospodarstwa domowe

Cena wody

2,80 zł/m3

Stała opłata abonamentowa do wody na jednego odbiorcę na okres rozliczeniowy

5,44 zł/odb./2 miesiące

Cena ścieków

7,03 zł/m3

Stała opłata abonamentowa do ścieków na jednego odbiorcę na okres rozliczeniowy

5,44 zł/odb./ 2 miesiące

Odbiorcy usług prowadzacy działalność gospodarczą

Cena wody

2,91 zł/m3

Stała opłata abonamentowa do wody na jednego odbiorcę na okres rozliczeniowy

5,44 zł/odb./2 miesiące

Cena ścieków

7,16 zł/m3

Stała opłata abonamentowa do ścieków na jednego mieszkańca na okres rozliczeniowy

5,44 zł/odb./2 miesiące

Użyteczność publiczna

Cena wody

2,81 zł/m3

Stała opłata abonamentowa do wody na jednego odbiorcę na okres rozliczeniowy

2,72 zł/odb./miesiąc

Cena ścieków

7,23 zł/m3

Stała opłata abonamentowa do ścieków na jednego mieszkańca na okres rozliczeniowy

2,72 zł/odb./miesiąc

Podane kwoty są kwotami netto. Należy doliczyć do nich: 7% VAT (do 31.12.2010r.) oraz 8% (od 01.01.2011r.)

 

CENNIK USŁUG NA ROK 2023

Nazwa usługi

Cena (z podatkiem VAT)

Zamknięcie zasuwy domowej na wniosek odbiorcy usługi

69,99 zł

Otwarcie zasuwy domowej na wniosek odbiorcy usługi

69,99 zł

Zaplombowanie wodomierza po zerwaniu plomby

69,99 zł

Wymiana zaworu DN20 uszkodzonego z winy użytkownika

120,00 zł

Montaż zaworu antyskażeniowego lub zwrotnego

120,00 zł

Montaż reduktora ciśnieniowego

600,00 zł

Rejestracja i plombowanie podlicznika

100,00 zł

Odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych (ścieki dowożone)

12,96 zł

Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej do 100 mb

350,00 zł

Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej - każde następne rozpoczęte 100 mb sieci

30,00 zł

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy użytkownika (łącznie z plombowaniem)

180,00 zł

Wymiana wodomierza z nakładką uszkodzonego z winy użytkownika (łącznie z plombowaniem)

290,00 zł

Wymiana wodomierza hermetycznego uszkodzonego
z winy użytkownika (łącznie z plombowaniem)

199,99 zł

Wymiana wodomierza hermetycznego z nakładką uszkodzonego z winy użytkownika (łącznie z plombowaniem)

300,00 zł

Pomiar wydajności hydrantu

184,50 zł

Pomiar wydajności hydrantu- kolejne hydranty*

123,00 zł

*przy większej ilości hydrantów

cena do indywidualnej kalkulacji

Odbiór 1 m3 nieczystosci ciekłych (osady
z przydomowych oczyszczalni ścieków)

75,60 zł

Montaż wodomierza dodatkowego

290,00 zł