tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Aktualności

 

 

UWAGA!!! Zakaz podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów

22.05.2024

Informujemy, że od dnia 23 maja 2024 roku zgodnie z Zarządzeniem Porządkowym nr 1.2024 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 maja 2024 roku zostaje wprowadzony zakaz podlewania ogrodów przydomowych, ogrodów działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów w godzinach 7.00-22.00 na terenie gminy Dębe Wielkie. Zakaz wprowadza się w związku
z ponadnormatywnym zużyciem wody i spadkami ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz w celu zabezpieczenia zasobów wody dla jej użytkowników
w warunkach suszy i w konsekwencji niedoboru wody.

Brak przestrzegania powyższego zakazu podlega pod karę grzywny na zasadach określonych w art. 54 ustawy Kodeks wykroczeń.

Treść Zarządzenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dębe Wielkie pod adresem: https://debewielkie.e-biuletyn.pl/index.php?id=2897&p1=szczegoly&p2=266799