tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Aktualności

 

 

Dodatkowe kontrole zużycia wody

29.05.2024

Informujemy, że pracownicy Zakładu Komunalnego dokonują kontroli zużycia wody na posesjach na terenie gminy Dębe Wielkie. Na podstawie zdalnych odczytów wodomierzy stwierdzamy nadal znaczne pobory wody pomimo wprowadzonego zakazu podlewania i napełniania basenów.

Przypominamy zatem, że został wprowadzony zakaz podlewania ogrodów przydomowych i działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów. Zgodnie z Zarządzeniem Porządkowym nr 1.2024 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 maja 2024 roku wprowadzony zakaz obowiązuje w godzinach 7.00-22.00 począwszy od dnia 23 maja br. do odwołania.

Zakaz wprowadzony został w związku z ponadnormatywnym zużyciem wody
i spadkami ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz w celu zabezpieczenia zasobów wody dla jej użytkowników w warunkach suszy i w konsekwencji niedoboru wody.

Brak przestrzegania powyższego zakazu podlega pod karę grzywny na zasadach określonych w art. 54 ustawy Kodeks wykroczeń.

W celu respektowania zakazu pracownicy Zakładu będą przeprowadzać regularne kontrole zużycia wody.

Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do wprowadzonych przepisów porządkowych w w/w zakresie.