tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Aktualności

 

 

Dębe Wielkie przyjazne nauce

02.08.2019

W dniu 18.06.2019 roku na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębem Wielkim odbyło się spotkanie dotyczące prowadzonego na terenie Oczyszczalni projektu badawczego o nazwie "Innowacyjna technologia efektywnego ekonomicznie
i ekologicznie zagospodarowywania osadów ściekowych z wykorzystaniem grzybów strzępkowych przez ich osuszanie, z wartością dodaną w postaci przetwarzania osadów na biopaliwo stałe". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", Oś priorytetowa "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa".

Okres realizacji całości projektu to 1.07.2017-31.06.2020. Od kwietnia 2019 roku
w instalacji badawczej ulokowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębem Wielkim badany jest odwodniony na prasie osad w ilości ok. kilkaset kilogramów
na miesiąc.

Oprócz efektów osuszenia osadu ściekowego przy użyciu grzybów strzępkowych
w ramach projektu prowadzone są obserwacje dotyczące zmniejszenia uciążliwości odorowych osadu przez dezodoryzację.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Dębe Wielkie, Radni Gminy Dębe Wielkie, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz przedstawiciele zespołu badawczego z Pracowni Glikobiologii Grzybów Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz Zakładu Genetyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN z p. prof. dr hab. Joanną Kruszewską na czele oraz przedstawicielem firmy Demeter sp. z o.o.- p. dr Krzysztofem Nowak. Po krótkiej prezentacji merytorycznej projektu uczestnicy spotkania udali się do pomieszczeń, w których prowadzone są badania, aby zobaczyć jak proces badawczy przebiega w rzeczywistości.

Dotychczasowy przebieg badań jest bardzo obiecujący i w przypadku potwierdzenia użyteczności grzybów strzępkowych do przetwarzania osadów ściekowych na średnią skalę następnym etapem będzie wdrożenie technologii w jeszcze większej skali w innej dużej oczyszczalni.