tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Aktualności

 

 

Możliwość wykonywania przyłączy wodociągowych

16.09.2020r.

W związku z uzyskaniem ostateczności i prawomocności decyzji nr 391/U/20 z dnia 11.09.2020 r. (znak: PINB 7353/1336/2018) udzielenia pozwolenia na użytkowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie zrealizowanej w:
*w miejscowości Dębe Wielkie, ul. Kościelna (sięgacz) - działki o nr ewid.: 215 i 227/;
*w miejscowości Dębe Wielkie, ul. Pedagogów (od skrzyżowania z ul. Osucha w kierunku wschodnim) - działki o nr ewid.: 90/8, 91/27, 91/28, 92/17, 92/11, 94/12, 94/4;
*w miejscowości Chrośla, sięgacz od ul. Kwiatowej - działki o nr ewid.: 131, 111/4 i 477.

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim uprzejmie informuję, że jest możliwość wykonywania przyłączy wodociągowych do nieruchomości będących w zasięgu ww. odcinków sieci wodociągowej.

Załącznik mapowy w zakładce Dokumenty do pobrania poz. 210.