tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Aktualności

 

 

Rozliczanie opłat za wodę i ścieki

18.11.2020

W dalszym ciągu w związku z zagrożeniem koronawirusem, dokonywanie odczytów wodomierzy przez Inkasenta bezpośrednio u mieszkańców jest zawieszone.

UWAGA! Prosimy o samodzielne dokonywanie odczytów i przekazywanie ich do Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim telefonicznie pod numerem:

-(25) 749-70-01 wew. 16,
-(25) 749-70-02 wew. 16,
-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.wroblewska@zk.debewielkie.com

W przypadku braku podania stanu wodomierza, faktura zostanie wystawiona na podstawie prognozy uwzględniającej zużycie wody we wcześniejszych okresach rozliczeniowych. Wystawione faktury są wysyłane za pośrednictwem e-mail lub wrzucane do skrzynek pocztowych.

Odczyty wodomierzy dokonywane przy użyciu zdalnego odczytu radiowego będą realizowane terminowo z zachowaniem dotychczasowych okresów rozliczeniowych.

Przypominamy ponadto, że podstawową formą kontaktu z pracownikami Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim jest forma korespondencji tradycyjnej, elektronicznej oraz telefoniczna.

W związku z tym podajemy poniżej nasze dane kontaktowe:

Numery telefonów:
Biuro (25) 749-70-01 lub (25) 749-70-02,
Telefon alarmowy 723-262-797 (zgłoszenia w sprawach pilnych np. wycieki, awarie na sieci itp.)

Adresy e-mail:
-sprawy ogólne (przyjmowanie wniosków, zleceń, zgłoszeń awarii, usterek itp.): sekretariat@zk.debewielkie.com
- rozliczenia za wodę i ścieki: d.wroblewska@zk.debewielkie.com
-księgowość: k.wierzbicka@zk.debewielkie.com
-utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jakość wody i ścieków: j.wrobel@zk.debewielkie.com
- gospodarka lokalami mieszkalnymi: j.wrobel@zk.debewielkie.com

Faktury elektroniczne wysyłane są do Odbiorców usług z adresu e-mail: e-faktury@zk.debewielkie.com. Wiadomość wysyłana jest automatycznie i nie wymaga odpowiedzi.

Zapewniamy, że jesteśmy stale do Państwa dyspozycji.