tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Aktualności

 

 

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Chrośla

23.09.2020 r.

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje wszystkich odbiorców korzystających z wody z wodociągu gminnego w miejscowości Chrośla przy ulicach: Wrzosowej, Mazowieckiej (na odcinku od wysokości budynku nr 50 w kierunku firymy Decor Publidecor Sp. z o.o.) że w dniu 23.09.2020 roku (środa) prowadzone będą prace naprawcze mające na celu usunięcie awarii.

W związku z tym w tym dniu nastąpi przerwa w dostawie wody.

Możliwość wykonywania przyłączy wodociągowych

16.09.2020r.

W związku z uzyskaniem ostateczności i prawomocności decyzji nr 391/U/20 z dnia 11.09.2020 r. (znak: PINB 7353/1336/2018) udzielenia pozwolenia na użytkowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie zrealizowanej w:
*w miejscowości Dębe Wielkie, ul. Kościelna (sięgacz) - działki o nr ewid.: 215 i 227/;
*w miejscowości Dębe Wielkie, ul. Pedagogów (od skrzyżowania z ul. Osucha w kierunku wschodnim) - działki o nr ewid.: 90/8, 91/27, 91/28, 92/17, 92/11, 94/12, 94/4;
*w miejscowości Chrośla, sięgacz od ul. Kwiatowej - działki o nr ewid.: 131, 111/4 i 477.

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim uprzejmie informuję, że jest możliwość wykonywania przyłączy wodociągowych do nieruchomości będących w zasięgu ww. odcinków sieci wodociągowej.

Przerwa w dostawie wody w dniu 14.09.2020 roku

13.09.2020

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje wszystkich odbiorców korzystających z wody z wodociągu gminnego w miejscowości Dębe Wielkie przy ulicy Polnej (odcinek na zachód od ul. Armii Krajowej), Wiśniowej, Malinowej, Konopnickiej, Wiosennej oraz Nadrzecznej, jak również w miejscowościach: Górki, Celinów, Jędrzejnik i Teresław,
że w dniu 14.09.2020 roku (poniedziałek) prowadzone będą prace naprawcze mające na celu usunięcie awarii.

W związku z tym w tym dniu nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 8.00 do godziny 16.00.

Przeglądy techniczne hydrantów

10.09.2020

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim, informuje że w miesiącu wrześniu 2020 roku prowadzone będą przeglądy techniczne hydrantów na terenie miejscowości: Celinów, Jędrzejnik i Teresław.

Nawigacja: aktualności 1 do 4 z 941

<<poprzednia stronanastępna strona>>