tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Aktualności

 

 

Okresowe chlorowanie wody

08.11.2022

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje, że w celu utrzymania jakości wody zgodnie z wymogami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w dniach
od 10 do 11 listopada 2022 roku
prowadzone będzie okresowe chlorowanie wody z wodociągu na terenie gminy Dębe Wielkie.

Przerwa w dostawie wody w dniu 30.09.2022

29.09.2022

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje wszystkich odbiorców korzystających z wody z wodociągu gminnego w miejscowości Dębe Wielkie przy ulicy: Poprzecznej, Osucha, Pedagogów (na odcinku od skrzyżowania
z ul. Przemysłową w kierunku ul. Osucha) i Przemysłowej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Pedagogów do firmy KOMA),
że w dniu 30.09.2022 roku (piątek) prowadzone będą prace naprawcze mające na celu usunięcie awarii.

W związku z tym w tym dniu w godzinach 7.00-19.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

W czasie usuwania awarii wystąpią ponadto utrudnienia w ruchu drogowym na wysokości firmy KOMA.

Okresowe chlorowanie wody

06.09.2022

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje, że w celu utrzymania jakości wody zgodnie z wymogami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w dniach
od 14 do 15 września 2022 roku
prowadzone będzie okresowe chlorowanie wody z wodociągu na terenie gminy Dębe Wielkie.

Ogłoszenie o naborze wniosków o najem lokali mieszkalnych

18.08.2022

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim informuje, że zgodnie z § 7 ust. 2 Uchwały nr ZK.XXVII.0007.263.2021 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębe Wielkie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 5297), rozpoczyna się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, jak również najmu socjalnego lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Wnioski o najem lokali można składać od dnia 1 września 2022 roku
do dnia 31 października 2022 roku
w siedzibie Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl.

Nawigacja: aktualności 1 do 4 z 1018

<<poprzednia stronanastępna strona>>